Wraz z nadejściem nowego roku szkolnego rozpoczął się najnowszy projekt gliwickiego CH FORUM adresowany do gliwickich uczniów i pedagogów. Tym razem to projekt edukacyjno-wydawniczy pod hasłem „FORUM Dzieciom”.

Centrum zachęca nim dzieci ze wszystkich szkół podstawowych w powiecie gliwickim do udziału w wy- jątkowej, twórczej przygodzie. W pierwszym etapie uczniowie będą wspólnie tworzyć opowiadania, natomiast w drugim ilustracje do nich. Będą to prace zbiorowe, a więc równocześnie świetna okazja do integracji klasy. Oprócz sławy, na młodych twórców czekają atrakcyjne nagrody w postaci cało- dniowych wycieczek edukacyjnych oraz wyjścia do kina.

Aby wziąć udział w konkursie wychowawca lub opiekun klasy powinien zgłosić jej pracę. Opowiadania będą publikowane na dedykowanej akcji stronie: www.forumdzieciom.pl. Po terminie nadsyłania prac (do 21 września), uruchomione zostanie głosowanie, w ramach którego wybranych zostanie 12 opowiadań (po 4 na każdą grupę wiekową: klasy 1-3, klasy 4-6 i klasy 7-8). To właśnie do nich dzieci stworzą ilustracje. Podobnie jak w poprzednim etapie, zadaniem wychowawcy lub opiekuna klasy będzie przesłanie pracy do organizatora, zgodnie z regulaminem. Ponownie będzie można głosować, tym razem na nadesłane ilustracje.

Dodatkowo drugiemu etapowi będą towarzyszyć dwa wydarzenia: 13 i 20 października (soboty). W tych dniach w CH FORUM dzieci będą mogły wspólnie malować wielkoformatowe ilustracje do swoich opowiadań.
Wszystkie wybrane opowiadania i ilustracje zostaną opublikowane w formie książki. Z jej całego nakładu duża część zostanie przeznaczona na cele charytatywne, gdyż książeczki będą sprzedawane jako cegiełki. Całość projektu zwieńczy mikołajkowe spotkanie autorskie. W CH FORUM Gliwice

6 grudnia mali autorzy będą podpisywać swoje dzieła, a każdy z nich otrzyma egzemplarz na własność. Dzieci spotkają się także z jednym ze słynnych autorów książek dla dzieci, który m.in. opowie o tym, jak powstają bajki. Razem z dziećmi wspólnie odczyta także fragmenty opowiadań z książeczki „FORUM Dzieciom”.

Aktualnie trwa pierwszy etap akcji, a klasy wciąż mogą zgłaszać się pisząc na adres mailowy
opowiadania@forumdzieciom.pl. Więcej informacji udziela punkt informacyjny CH FORUM (tel. 32 335
73 00).

Tytułem podsumowania, najważniejsze daty:

  • Etap I – do 21 września: dzieci i młodzież tworzą opowiadania i bajki.
  • Głosowanie na stronie www.forumdzieciom.pl na konkretne prace.
  • 30 września: koniec głosowania i opublikowanie 12 najpiękniejszych opowiadań.
  • Początek II etapu akcji – do 12 października dzieci i młodzież będą tworzyć ilustracje do zwycięskich opowiadań.
  • Kolejne głosowanie na stronie www.forumdzieciom.pl – na prace plastyczne.
  •  22 października: ogłoszenie wyników konkursu.

 

Kliknij i pobierz materiał prasowy