Wystawa pt.: „Kapsuła Czasu. Warsztat studenta architektury z lat 70. i 80. XX wieku w Polsce”

Wystawa pt.: „Kapsuła Czasu. Warsztat studenta architektury z lat 70. i 80. XX wieku w Polsce”

W ciągu ostatnich 40 lat wiele się zmieniło w praktyce wykonywania dokumentacji projektowej. Większość stosowanych niegdyś technik odeszła w zapomnienie wraz z rozwojem projektowania wspomaganego komputerowo, fotografii cyfrowej i internetu. Wystawa ma z jednej strony przypomnieć o zarzuconych już dzisiaj technikach, z drugiej zaś – uświadomić, że niektóre z nich nadal mają walor użytkowy, na przykład na etapie formułowania koncepcji i wizualizacji projektu. Ma przypomnieć też, że prawdziwa wartość pracy architekta nie tkwi w stosowanym instrumentarium, a w pasji twórczej, dla której rewolucja w technikach może być bardzo pomocna, ale której do owych technik sprowadzać nie można. Działalność projektowa, jak zresztą każda inna aktywność twórcza, nie odbywa się w oderwaniu od realiów potocznego życia. Dlatego na wystawie zaprezentowano także przedmioty codziennego użytku oraz te, które służyły pozazawodowym upodobaniom i pasjom, a także dokumenty obrazujące klimat minionego czasu.

Organizator wystawy: Wydział Architektury Politechniki Śląskiej

Patronat: Dziekan Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej, dr hab. inż. arch. Klaudiusz Fross

Autor koncepcji wystawy: dr inż. arch. Marek Rawecki

Scenariusz i realizacja: dr hab. inż. arch. Jerzy Cibis, dr inż. arch. Marek Rawecki

Sponsor: Omega System – Systemy wystawiennicze i prezentacyjne, www.omegasystem.pl

Forum Architektury, poziom 1, naprzeciw 4F